Travel•Music•News•Sports•Money•Tech•Fashion
Tuesday December 11th 2018

Living On Love

Two blondes on the cobblestoned-street of Cluj-Napoca, Romania
Photo by Rasputin (Фото в Григорий Ефимович Распутин)


It sounds simple that’s what you’re thinkin’
But love can walk through fire without blinkin’
And it doesn’t take much when you get enough, livin’ on love
–Livin’ On Love, Alan Jackson (1994)

Two blonde fashion models, Christina and Monica, are looking stylish in in the club gear. Monica is wearing black-leather shorts and leather jacket, a black tank top tights and black, knee-high boots. Christina is wearing a short mini-dress and boots. They are posing on the street in Cluj-Napoca, Romania. These young people are living on the energy of pure love.

Today’s youtube is the country music hit Livin’ on Love by Alan Jackson. It is from his 1994 album Who Am I and went to #1 on the Billboard charts.

Here is the record Livin’ on Love by Alan Jackson with Spanish subtitles.

Another youtube of Livin’ on Love by Alan Jackson.

Alan Jackson’s Livin’ On Love Music Video

Livin’ on Love by Alan Jackson with some photographs.

Alan Jackson: LIVIN’ ON LOVE Lyrics
Key: A

Instrumental Intro

Two young people without a thing
Say some vows and spread their wings
And settle down with just what they need
Livin’ on love

She don’t care ’bout what’s in style
She just likes the way he smiles
It takes more than marble and tile
Livin’ on love

CHORUS:
Livin’ on love, buyin’ on time
Without somebody nothing ain’t worth a dime
It’s like an old fashioned story book rhyme
Livin’ on love

It sounds simple that’s what you’re thinkin’
But love can walk through fire without blinkin’
And it doesn’t take much when you get enough
Livin’ on love

Instrumental Break

Two old people without a thing
Children gone but still they sing
Side by side in that front porch swing
Livin on love’

He can’t see anymore
She can barely sweep the floor
Hand in hand they’ll walk through that door
Just livin’ on love

CHORUS 2x
No, it doesn’t take much when you get enough
Livin’ on love

CHORDS
VERSE:
A E A D
A A E7
A E A D
A E A

CHORUS:
E A D A
D A E7
A E A D
A E A

Alan Jackson: Žijící na lásku
Klíč:

Instrumentální Intro

Dva mladé lidi bez věc
Řekněme, že některé sliby a rozšířit jejich křídla
Usadit se jen to, co potřebují
Žijící na lásku

Ona se nestarám o to, co je ve velkém stylu
Prostě má ráda, jak on se usmívá
To trvá více než mramor a dlaždice
Žijící na lásku

REFRÉN:
Žijící na lásku, na nákup čas
Bez někoho, nic nestojí za desetník
Je to jako staromódní rým příběh knihy
Žijící na lásku

Zní to jednoduše, že to, co si myslíte
Ale láska může projít ohněm bez mrknutí
A to není málo, když máte dost
Žijící na lásku

Instrumentální Break

Dvou starých lidí, aniž by věc
Děti pryč, ale stále zpívají
Bok po boku v té verandě houpačce
Žijící na lásku

On nemůže vidět už
Ona může sotva zamést podlahu
Ruku v ruce se budete procházet dveřmi, které
Jen žijící na lásku

REFRÉN 2x
Ne, to nebere moc, když máte dost
Žijící na lásku

Akordy
Verš:

More from category

Rolling Stones: No Satisfaction
Rolling Stones: No Satisfaction

First number one hit record in U.S. for the Rolling Stones. [Read More]

Rolling Stones: Dead Flowers
Rolling Stones: Dead Flowers

Photos courtesy of Standard Travel Fotos Today’s youtube is Dead Flowers by the Rolling Stones. Dead Flowers is [Read More]

The Miracles: Shop Around
The Miracles: Shop Around

Don't let the first one get you! [Read More]

Leon Redbone: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Leon Redbone: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Unique rendition of a Christmas classic by Leon Redbone. [Read More]

Advertisement